Danh mục game

  Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên tại RED88 và diễn ra từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 14/07/2024.

  1. THƯỞNG NGÀY:

  • Tổng nạp ngày đạt ≥ 20,000,000 VNĐ → Thưởng 200,000 VNĐ
  • Tổng nạp ngày đạt ≥ 50,000,000 VNĐ → Thưởng 750,000 VNĐ

  2. THƯỞNG TUẦN:

  • Tổng nạp mỗi tuần đạt ≥ 450,000,000 VNĐ → Thưởng 10,000,000 VNĐ
  • Tổng nạp 2 tuần liên tiếp đạt ≥ 1 tỷ VNĐ → Thưởng 20,000,000 VNĐ

  Lưu ý: Thưởng tuần áp dụng theo thời gian được tính như sau:

  • Tuần 1: 10/06 → 16/06
  • Tuần 2: 17/06 → 23/06
  • Tuần 3: 24/06 → 30/06
  • Tuần 4: 01/07 → 07/07
  • Tuần 5: 08/07 → 14/07

  ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG:

  1. Tiền thưởng ngày được cộng trực tiếp vào tài khoản trong khung giờ từ 10:00 giờ sáng đến 13:00 giờ trưa của ngày kế tiếp.
  2. Tiền thưởng ngày được áp dụng cho 300 khách hàng đầu tiên đạt điều kiện nhận thưởng nhanh nhất.
  3. Tiền thưởng tuần áp dụng cho toàn bộ khách hàng đạt điều kiện, số tiền thưởng được cộng trực tiếp vào tài khoản vào ngày thứ 2 của tuần tiếp theo trong khung giờ từ 10:00 giờ sáng đến 13:00 giờ trưa.
  4. Tiền thưởng liên tuần được tính dựa trên 2 tuần liên tục và được cộng trực tiếp vào tài khoản vào ngày thứ 2 của tuần thứ 3. Sau khi khách hàng đã nhận thưởng, tích lũy tuần sẽ được tính lại từ đầu.